عرق (خام)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افعرق: مايع توليد شده از غدد زير پوست هنگام افزايش دماى بدن.
از احكام آن در باب طهارت سخن گفته‌اند.
پاكى و ناپاكى عرق: عرق بدن مسلمان و نيز حيواناتِ پاك، پاك است.[۱]     ليكن عرق بدن حيوانات نجس همچون سگ و خوك و نيز كافر بنابر قول به نجاست او نجس است.[۲]    
عرق جنب از حرام: آيا عرق كسى كه از راه حرام، همچون زنا جنب شده نجس است يا پاك؟ مسئله اختلافى است. قول به نجاست به مشهور قدما و قول به طهارت به مشهور متأخران نسبت داده شده است.[۳]    
در ثبوت حكم ياد شده تفاوتى ميان مرد و زن و نيز ميان راههاى حرام از قبيل زنا، لواط، آميزش با حيوان يا انسان مرده و استمنا و اينكه پس از دخول، انزال صورت گرفته باشد يا نه، نيست؛ ليكن در اينكه حكم ياد شده در فرض آميزش با همسر در حال حيض يا روزه و نيز در صورت ظهار جارى است يا نه، اختلاف مى‌باشد.[۴]    
بنابر قول به نجاست عرق جنب از حرام، عرقى كه هنگام غسل كردن از جنب خارج مى‌شود نيز تا قبل از پايان غسل، محكوم به نجاست است. از اين رو،برخى گفته‌اند: چنين فردى بايد با آب سرد غسل كند و در صورت عدم امكان و ناگزير از غسل با آب گرم، غسل ارتماسى كند؛ بدين گونه كه هنگام بيرون آمدن از آب، نيت غسل كند و يا در زير آب بدنش را به نيّت غسل حركت دهد.[۵]    
عرق حيوان نجاست خوار: در نجاست عرق شتر نجاست خوار اختلاف است. قول به نجاست به مشهور قدما و قول به طهارت به مشهور متأخران نسبت داده شده است.[۶]     ليكن عرق سايرحيوانات نجاست خوار پاك مى‌باشد.[۷]     برخى در قولى شاذ و نادر قائل به نجاست آن شده‌اند.[۸]     برخى نيز احتياط را در اجتناب از عرق هرحيوان نجاست خوار دانسته‌اند.[۹]    
[۱۰]     تذكرة الفقهاء، ج۱، ص۵۲.
[۱۱]     نزهة الناظر، ج۱، ص۱۸؛ العروة الوثقى، ج۱، ص۱۳۸.
[۱۲]     جواهر الكلام، ج۶، ص۷۱ ـ ۷۶؛ كتاب الطهارة، شيخ انصارى، ج۵، ص۱۹۵ ـ ۱۹۸؛ مستمسك العروة، ج۱، ص۴۳۴ ـ ۴۳۵.
[۱۳]     كتاب الطهارة، شيخ انصارى، ج۵، ص۱۹۹؛ العروة الوثقى، ج۱، ص۱۴۶.
[۱۴]     العروة الوثقى، ج۱، ص۱۴۶.
[۱۵]     جواهر الكلام، ج۶، ص۷۷ ـ ۷۸؛ مستمسك العروة، ج۱، ص۴۳۸؛ مصباح الهدى، ج۱، ص۴۴۱.
[۱۶]     كتاب الطهارة، شيخ انصارى، ج۵، ص۲۰۱ ـ ۲۰۲؛ التنقيح، الصلاة، ج۲، ص۱۵۳.
[۱۷]     نزهة الناظر، ج۱، ص۱۹.
[۱۸]     العروة الوثقى، ج۱، ص۱۴۹.جعبه ابزار