عنوانی با این نام ایجاد نشده است : فرض

همینک آن را ایجاد کنید


    سایر عناوین مشابه :
  • ابن‌فرضی
  • پیش فرض‌شناسی فقهی
  • حضرت آدم و فرضیه تکامل
  • حضرت آدم و فرضیه تکامل(خام)
  • فرض بر
جعبه ابزار