آتشگیره

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر قرآن مجید به آتشگیره اشاره شده است.


آتش اصحاب اخدود

[ویرایش]

هیزم ، آتشگیره آتش عظیم اصحاب اخدود است.
«قتل اصحـب الاخدود؛ النار ذات الوقود.»
مرگ بر شکنجه‌گران صاحب گودال (آتش)، آتشی عظیم و شعله‌ور!

پانویس

[ویرایش]
 
۱. بروج/سوره۸۵، آیه۴.    
۲. بروج/سوره۸۵، آیه۵.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «آتشگیره».جعبه ابزار