ده عنوانی که به تازگی ثبت شده اند :

فخرالمحققین محمد بن حسن حلی[ویرایش]

[ادامه]
خاندان مطهّر
حضرت علی (علیه‌السّلام) درباره شهر حلّه فرمود: یظهر بها قوم اخیاراز آن جا نیک مردانی ظهور خواهد کرد.
همان طوری که امیرمؤمنان فرموده بود، در میان آنان، خاندان‌هایی مانند خاندان محقق حلّی، آل طاووس و آل مطهر همچون مهتابی در شب ظلمانی می‌درخشند.
خاندان آل مطهر در بین آنان ویژگی خاصی دارد و فرزانگان بسیاری را به جهان اسلام ارزانی داشته است.

 


جعبه ابزار