ده عنوانی که به تازگی ثبت شده اند :

ابومسلم ابراهیم بن عبدالله کجی بصری[ویرایش]

[ادامه]
ابومسلم ابراهیم بن عبدالله کجی بصری (۲۰۰-۲۹۲ هـ)، عالم، مفسر و از محدثان بزرگ قرن سوم هجری قمری بوده است.

 


ابواسحاق ابراهیم بن اسماعیل کاتب[ویرایش]

[ادامه]
ابواسحاق ابراهیم بن اسماعیل کاتب، از شعرا و ادبای عصر خویش بوده و همچنین او را جزء اصحاب و راویان امام رضا (علیه‌السّلام) دانسته‌اند.

 


ابواسحاق ابراهیم بن ابی‌حفص کاتب[ویرایش]

[ادامه]
ابواسحاق ابراهیم بن ابی‌حفص کاتب، از اصحاب و راویان امام حسن عسکری (علیه‌السّلام) و فردی مورد وثوق بوده است.

 


ابواسحاق ابراهیم بن حسین قرطبی[ویرایش]

[ادامه]
ابواسحاق ابراهیم بن حسین اندلسی قرطبی (م ۲۴۹ هـ)، از فقهای برجسته مالکیه قرطبه بوده است.

 


ابواسحاق ابراهیم بن محمد فزاری کوفی[ویرایش]

[ادامه]
ابواسحاق ابراهیم بن محمد فزاری کوفی شامی (م ۱۸۶ هـ)، از محدثان قرن دوم و فردی عالم، فاضل، فقیه و حافظ بود.

 


ابواسحاق ابراهیم بن حکم فزاری اسدی کوفی[ویرایش]

[ادامه]
ابواسحاق ابراهیم بن حکم فزاری اسدی کوفی، از محدثان قرن دوم هجری قمری بود.

 


صحابیان دارای روایت (منابع اهل‌سنت)[ویرایش]

[ادامه]
یکی از واژه‌های پرچالش میان شیعه و سنی، واژه «صحابه» است. واژه‌ای که خواستگاه بسیاری از مباحث و مناظرات بین علمای اسلام بوده است.
صحابه پیامبر، به خصوص امیرالمؤمنین (سلام‌الله‌علیه)، به لحاظ اینکه ناقل و حامل روایات شریف نبوی بودند و انتقال دهنده شریعت نجات بخش اسلام و همچنین سنت نورانی نبی مکرم اسلام (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) بودند، در میان پیروان اهل‌بیت و اهل‌سنت از جایگاه ویژه‌های برخوردار بوده و هستند.
در این میان، یکی از مسائلی که در مورد صحابه نبی مکرم اسلام مطرح است، این است که چه مقدار از صحابه حضرت رسول (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم)، ناقل [[روایات]

 


ابویحیی ابراهیم بن یحیی غطفانی کوفی[ویرایش]

[ادامه]
ابویحیی ابراهیم بن یحیی غطفانی کوفی، ملقب به ابن‌ابی‌بلاد، از محدثانی است که امام باقر (علیه‌السّلام) تا امام رضا (علیه‌السّلام) را درک کرده و از آنان روایت نقل کرده، همچنین در اسناد روایات بسیاری آمده است. علمای رجال او را محدثی ثقه، ادیب، قاری قرآن و راوی شعر دانسته‌اند.

 


ابوطاهر ابراهیم بن محمد غزنوی بغدادی[ویرایش]

[ادامه]
ابوطاهر ابراهیم بن محمد غزنوی بغدادی حکیم (م ۲۲۴ هـ)، از پزشکان قرن سوم هجری قمری بوده است.

 


ابواسحاق ابراهیم بن اسماعیل عنبری طوسی[ویرایش]

[ادامه]
ابواسحاق ابراهیم بن اسماعیل عنبری طوسی (م ۲۸۲ هـ)، از محدثان طوس و حافظان حدیث در قرن سوم هجری بوده است.

 


جعبه ابزار