ده عنوانی که به تازگی ثبت شده اند :

مصاحبه بالینی[ویرایش]

[ادامه]

مصاحبه بالینی

، یکی از مباحث مطرح در روان‌شناسی بالینی بوده و به معنای یک تعامل دو نفره است که هدفی غیر از گفتگوی معمولی را دنبال می‌کند. مصاحبه، گفتگوی آزاد، برنامه‌ریزی شده و منطقی است که برای کسب اطلاعات مهم طراحی ‌شده و روان‌شناس بالینی و مشاور را قادر می‌سازد تا فرضیه‌هایی در مورد مسایل پیش‌آمده تدوین کرده و بهترین راه حل آن را بیابد.

 


خالد بن یزید بن جبل کوفی[ویرایش]

[ادامه]
خالد بن یزید بن جبل کوفی، از محدثان شیعه در عصر امام کاظم (علیه‌السّلام) بوده و از آن حضرت روایت کرده است.

 


اشتباه موضوعی (حقوق جزا)[ویرایش]

[ادامه]

اشتباه موضوعی

از اصطلاحات علم حقوق بوده و به معنای آن است که انسان در تطبیق حکم قانونی بر موضوع خارجی اشتباه کند و جرمی مرتکب شود. اشتباه موضوعی ممکن است اشتباه در شخص یا هویت مجنی علیه یا اشتباه در عنصر تشکیل دهندۀ جرم و یا اشتباه در نتایج حاصله از جرم باشد.

 


اشتباه قاضی (حقوق جزا)[ویرایش]

[ادامه]

اشتباه قاضی

از موضوعات مطرح در علم حقوق بوده و به معنای اشتباه ناشی از تقصیر یا سهو قاضی در موضوع دعوا یا در تطبیق حکم بر مورد خاص است. خسارت یا ضرر و زیان اشتباه قاضی، هر نوع صدمه به سلامت یا حیات شخص است که موجب از بین رفتن مال یا کسر ثروت و دارایی یا هتک حیثیت و اعتبار یا از بین بردن منفعت مشروع اشخاص می‌شود. بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری قاضی صادرکننده رای و قاضی دیگری که پرونده از راه قانونی به دست وی رسیده و به اشتباه قاضی پی برده است، می‌تواند آن را اعلام کند.

 


گرفتن تاریخچه[ویرایش]

[ادامه]
گرفتن تاریخچه، یکی از مباحث مطرح در روان‌شناسی بالینی و به معنی بررسی و ثبت تاریخچه شخص و تمام مسائلی که در تحول او اثر گذار بوده برای رسیدن به تبیین صحیح حالت کنونی مراجع و تشخیص منطقی بیماری و اختلال او است. تدوین تاریخچه فردی مستلزم رجوع به حافظه است.
این امر در پزشکی به منزله جستجوی سوابق بیماری است، جستجوی آنچه در گذشته شخصی یا خانوادگی بیمار می‌تواند به تبیین بیماری او کمک کند. روان‌شناسی بالینی با پذیرفتن این اصطلاح آن را به طرز محسوسی تعمیم بخشیده است:

 


خالد بن صبیح کوفی[ویرایش]

[ادامه]
خالد بن صبیح کوفی، از محدثان کوفه در عصر امام صادق (علیه‌السّلام) و صاحب کتابی از امام صادق (علیه‌السّلام) بوده است.

 


گروه‌درمانی[ویرایش]

[ادامه]

گروه‌درمانی

یا روان‌درمانی گروهی، یکی از مباحث مطرح در علم روان‌شناسی بوده و به معنای به‌کار بردن روش‌های روان‌درمانی بر روی یک گروه، به منظور بهره‌گیری از تاثیر متقابل اعضای گروه بر همدیگر است. گروه‌درمانی ممکن است به تنهایی یا توام با روان‌درمانی فردی و سایر انواع درمان‌های روان‌پزشکی مورد استفاده قرار ‌گیرد.

 


قضاوت بالینی[ویرایش]

[ادامه]

قضاوت بالینی

، یکی از مباحث مطرح در روان‌شناسی بالینی بوده و در کوششی که برای رسیدن به یک منزلت علمی به عمل آورده، درصدد برآمده است تا یک روش شفاهی و ابزارهایی برای خود فراهم آورد تا بتواند به گردآوری مشاهداتی دست یابد که تا حد امکان از تاثیر ویژگی‌های شخصی مشاهده‌گر مستقل باشند. گسترش تست‌ها که به منزله ابزارهای مشاهده‌ای در نظر گرفته شده‌اند، همواره توسط اشخاص مختلف به یک نحو به‌کار می‌روند و به همان نتایج منتهی می‌گردند، این امر در حکم تلاش برای دست یافتن به عینیت بوده است.

 


خالد بن کلثوم کوفی کلبی[ویرایش]

[ادامه]
خالد بن کلثوم کوفی کلبی، از علما و راویان کوفه در قرن دوم هجری قمری بود. خالد عالم به انساب، القاب، لغت، تاریخ و ادبیات عرب بود.

 


شناخت‌درمانی بک[ویرایش]

[ادامه]

 


جعبه ابزار