ده عنوانی که به تازگی ثبت شده اند :

علم قاضی (حقوق جزا)[ویرایش]

[ادامه]

علم قاضی

از مباحث مطرح در حقوق جزا بوده و به معنای معرفت قاضی در احراز و انتساب بزه به متهم از طرق عینی، محسوس یا ذهنی است. علم قاضی زمانی معتبر است که عینی، ملموس و قابل کنترل در مراجع تجدیدنظر باشد. این مقاله به بررسی علم عادی و متعارف، اهمیت علم قاضی، مبانی علم شخصی قاضی، حجیت علم قاضی و علم قاضی در قوانین می‌پردازد.

 


سیر تحولات حقوق جزا[ویرایش]

[ادامه]

سیر تحولات حقوق جزا

از مباحث مطرح در حقوق جزا می‌باشد. مسئولیّت جزائی در ادوار مختلف تاریخی از جمله یونان باستان، ایران باستان و ظهور ادیان آسمانی تحولات و تغییرات عمده‌ای یافت. در جوامع اوّلیّه بشری مسئولیّت جزائی فقط براساس مادّی بودن و تحقق خارجی عمل مجرمانه تحقق می‌یافت و بدون در نظر گرفتن قصد و اراده و عقل مجرم را مجازات می‌نمودند اما در دوران یونان باستان بر مسئولیت جزائی شخص مجرم، افراد شرکت کننده و مجازات مادّی و معنوی تاکید گردید.
با ظهور ادیان آسمانی حقوق جزا دستخوش تحوّلات اساسی گردید و مسئولیّت کیفری

 


عبدالرحمان بن سالم اشل[ویرایش]

[ادامه]
عبدالرحمان بن سالم اشل عطار کوفی، اصحاب امام صادق (علیه‌السّلام) و از محدثان شیعه در عصر آن حضرت بود.

 


حق‌الله و حق‌الناس (حقوق جزا)[ویرایش]

[ادامه]

حق‌الله و حق‌الناس

از مباحث مطرح در حقوق جزا بوده و به به معنای حقوق خداوند بر بندگان و حقوق مردم بر یکدیگر است. این مقاله به بررسی تعریف حق‌الله و حق‌الناس، حق‌الله و حق‌الناس در احادیث و منابع فقهی، حق‌الله و حق‌الناس در محاکم قضایی، مصادیق حق‌الله و حق‌الناس در حقوق کیفری، آثار مختلف بر تفکیک بین این دو حق در نظام قضایی اسلام، احکام حق‌الله محض و حق‌الناس محض و ضوابط تشخیص از منظر فقها می‌پردازد.

 


ابومحمد عبدالرحمان بن حسان انصاری[ویرایش]

[ادامه]
ابومحمد عبدالرحمان بن حسان انصاری مدنی خزرجی (۶-۱۰۴ هـ)، از تابعین و از شاعران و محدثان در قرن اول هجری قمری بود.

 


ابومحمد عبدالرحمان بن عبدالله اصمعی[ویرایش]

[ادامه]
ابومحمد (ابوالحسن) عبدالرحمان بن عبدالله اصمعی بغدادی (زنده در حدود ۲۵۰ هـ)، از محدثان اهل‌سنت در قرن سوم هجری قمری بود.

 


تاریخ بنای کعبه (معارف قرآن)[ویرایش]

[ادامه]
برخی آیات قرآن هرکدام به‌گونه‌ای اشاره به تاریخ کعبه دارند. روایات بسیار زیادی نیز سخن از تاریخ بنای کعبه به میان آورده‌اند. برخی از مفسّران با استفاده از این آیات و روایات، حضرت ابراهیم (علیه‌السّلام) را بنیان‌گذار کعبه می‌دانند. اما بسیاری از مفسّران معتقدند که کعبه پیش از حضرت ابراهیم (علیه‌السّلام) نیز وجود داشته است و آیات قرآن کریم اشاره به بازسازی و مرمّت کعبه به دست حضرت ابراهیم (علیه‌السّلام) دارند. این مقاله، به بررسی و داوری میان این دو قول نشسته، و با بررسی آراء مفسّران با محوریت آیات قرآن

 


جعبه ابزار