آتشگیره شدن دریاها

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر قرآن مجید به آتشگیره شدن دریاها اشاره شدن است.


آتشگیره

[ویرایش]

آتشگیره شدن دریاها در آستانه قیامت :
«و البحر المسجور.»
و دریای مملوّ و برافروخته.
«و اذا البحار سجرت.»
و در آن هنگام که دریاها برافروخته شوند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. طور/سوره۵۲، آیه۶.    
۲. تکویر/سوره۸۱، آیه۶.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «آتشگیره شدن دریاها».جعبه ابزار