آتش‌بس در جاهلیت

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآتش بس به معنای پیمان ترک مخاصمه است.


دوران جاهلیت

[ویرایش]

در عصر جاهلیت ماه‌های حرام از احترام ویژه‌ای برخوردار بودند و مشرکان در این ماه‌ها با اعلام آتش بس جنگ را متوقف می‌کردند.
یسـلونک عن الشهر الحرام قتال فیه قل قتال فیه کبیر.... از تو درباره جنگ در ماه حرام می‌پرسند. بگو : هر جنگی در آن ماه [۱]     بزرگ است.
ان عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا فی کتـب الله یوم خلق السمـوت والارض منهآ اربعة حرم ذلک الدین القیم.... قینا شماره ماه‌ها نزد خدا از روزی که آسمان‌ها و زمین را آفریده در کتاب علم خدا دوازده ماه است؛ از آنها چهار ماهش ماه حرام است؛ این است حساب استوار.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. بقره/سوره۲، آیه۲۱۷.    
۲. توبه/سوره۹، آیه۳۶.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «آتش بس».    جعبه ابزار