آتش از آیات خدا

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افیکی از آیات خدا آتش می‌باشد.


ایجادکننده آتش از درخت سبز

[ویرایش]

خدا، ایجادکننده آتش از درخت سبز است.
«الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون.»
همان کسی که برای شما از درخت سبز، آتش آفرید و شما بوسیله آن، آتش می‌افروزید!»

پدیدآورنده آتش و آتش زنه

[ویرایش]

خدا، پدیدآورنده آتش و آتش زنه است.
«افرءیتم النار التی تورون؛ ءانتم انشاتم شجرتها‌ام نحن المنشـون.»
آیا درباره آتشی که می‌افروزید فکر کرده‌اید؟! آیا شما درخت آن را آفریده‌اید یا ما آفریده‌ایم؟!

پانویس

[ویرایش]
 
۱. یس/سوره۳۶، آیه۸۰.    
۲. واقعه/سوره۵۶، آیه۷۱.    
۳. واقعه/سوره۵۶، آیه۷۲.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «آتش از آیات خدا».جعبه ابزار