آتش افروزی اصحاب اخدود (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاصحاب اخدود، برای سوزاندن مؤمنان، در گودال‌های عمیق آتش می‌افروختند. انگیزه آنان از این کار، ایمان مؤمنان بود.


آتش‌افروزی اصحاب اخدود

[ویرایش]


← برافروختن آتش در گودال‌هایی بزرگ


اصحاب اخدود برای سوزاندن مؤمنان، در گودال‌هایی (بزرگ و عمیق) آتش می‌افروختند:

• «قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ؛ مرگ بر شکنجه‌گران صاحب گودال (آتش)».
• «النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ؛ آتشى عظيم و شعله‌ور»!
• «إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ؛ هنگامى که در کنار آن نشسته بودند».
• «وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ؛ و آنچه را با مؤمنان انجام مى‌دادند (با خون‌سردى و قساوت) تماشا مى‌کردند!».

←← مراد از اخدود


••• ((اخدود)) به گفته ((راغب)) در ((مفردات)) به معنى شکاف وسیع و عمیق و گسترده در زمین است، یا به تعبیر دیگر گودال‌ها و خندق‌هاى بزرگ را گویند، و جمع آن ((اخادید)) و در اصل از ((خد)) انسان گرفته شده که به معنى دو فرورفتگى است که در دو طرف بینى انسان در سمت راست و چپ قرار دارد.

← سوزاندن مؤمنان


اصحاب اخدود برای سوزاندن مؤمنان، از آتش برافروخته شده بسیار شدیدی استفاده می‌کردند:

• «قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ؛ مرگ بر شکنجه‌گران صاحب گودال (آتش)».
• «النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ؛ آتشى عظيم و شعله‌ور»!

←← مراد از وقود


••• ((وقود)) در اصل به معنى ماده‌اى است که آتش با آن مى‌افروزند، (مانند هیزم) و تعبیر به ((ذات الوقود)) با اینکه همه آتش‌ها احتیاج به هیزم و مانند آن دارد، اشاره به کثرت مواد آتش‌زایى است که آنها به کار مى‌گرفتند، و طبعا آتش آن بسیار دامنه‌دار و پر شعله‌اى به وجود مى‌آمد.

← انگیزه اصحاب اخدود


ایمان مؤمنان، یگانه انگیزه اصحاب اخدود برای سوزاندن آنان بود:

• «قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ؛ مرگ بر شکنجه‌گران صاحب گودال (آتش)».
• «النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ؛ آتشى عظيم و شعله‌ور»!
• «إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ؛ هنگامى که در کنار آن نشسته بودند».
• «وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ؛ و آنچه را با مؤمنان انجام مى‌دادند (با خون‌سردى و قساوت) تماشا مى‌کردند!».

←← بیان آیات


••• منظور از آیه ((اذ هم علیها قعود)) و آیه بعد، این است که گروهى با کمال خونسردى نشسته بودند و صحنه‌هاى شکنجه را تماشا مى‌کردند و لذت مى‌بردند که این خود نشانه نهایت قساوت آنها بود.
جمله ((یفعلون)) در آیه «وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ ...» به صورت فعل مضارع، دلیل بر این است که این عمل مدتى استمرار داشت و یک حادثه زودگذر نبود.

• «وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ؛ آنها هيچ ايرادى بر مؤمنان نداشتند، جز اينکه به خداوند عزيز و حميد ایمان آورده بودند».

پانویس

[ویرایش]
 
۱. بروج/سوره۸۵، آیه۴.    
۲. مجمع البیان، شیخ طبرسی، ج۱۰، ص۳۱۱ ۳۱۴، ذیل آیه.    
۳. بروج/سوره۸۵، آیه۵.    
۴. بروج/سوره۸۵، آیه۶.    
۵. بروج/سوره۸۵، آیه۷.    
۶. تفسیر نمونه، مکارم شیرازی، ج۲۶، ص۳۳۳ ۳۳۴.    
۷. بروج/سوره۸۵، آیه۴.    
۸. تفسیر المیزان، علامه طباطبایی، ج۲۰، ص۲۵۱، ذیل آیه.    
۹. بروج/سوره۸۵، آیه۵.    
۱۰. مجمع البیان، شیخ طبرسی، ج۱۰، ص۳۱۱ ۳۱۴، ذیل آیه.    
۱۱. تفسیر نمونه، مکارم شیرازی، ج۲۶، ص۳۳۴.    
۱۲. بروج/سوره۸۵، آیه۴.    
۱۳. بروج/سوره۸۵، آیه۵.    
۱۴. بروج/سوره۸۵، آیه۶.    
۱۵. تفسیر المیزان، علامه طباطبایی، ج۲۰، ص۲۵۱، ذیل آیه.    
۱۶. بروج/سوره۸۵، آیه۷.    
۱۷. تفسیر نمونه، مکارم شیرازی، ناصر، ج۲۶، ص۳۴۳ ۳۳۵، ذیل آیه.    
۱۸. تفسیر نمونه، مکارم شیرازی، ج۲۶، ص۳۳۴.    
۱۹. تفسیر نمونه، مکارم شیرازی، ج۲۶، ص۳۳۴.    
۲۰. بروج/سوره۸۵، آیه۸.    
۲۱. مجمع البیان، شیخ طبرسی، ج۱۰، ص۳۱۱ ۳۱۴، ذیل آیه.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «آتش‌افروزی اصحاب اخدود».    جعبه ابزار