آتش دریاها

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر قرآن مجید به آتش گرفتن دریاها اشاره شده است.


نشانه‌ برپایی قیامت

[ویرایش]

آتش گرفتن دریاها از نشانه‌های برپایی قیامت :
«و اذا البحار سجرت؛ علمت نفس ما احضرت.»
و در آن هنگام که دریاها برافروخته شوند؛ (آری در آن هنگام) هر کس می‌داند چه چیزی را آماده کرده است! (« سجر » در لغت به معنای شعله کشیدن آتش است).

سوگند خداوند

[ویرایش]

سوگند خداوند به دریای برافروخته از آتش:
«و البحر المسجور.»
و دریای مملوّ و برافروخته.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مفردات راغب، ذیل سجر.    
۲. تکویر/سوره۸۱، آیه۶.    
۳. تکویر/سوره۸۱، آیه۱۴.    
۴. طور/سوره۵۲، آیه۶.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «آتش دریاها».جعبه ابزار