آتش نمرود

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر قرآن مجید به آتش نمرود اشاره شده است.


سرد شدن آتش

[ویرایش]

سرد شدن آتش نمرودیان برای ابراهیم علیه‌السّلام به فرمان خدا :
«قلنا یـنار کونی بردا وسلـما علی ابرهیم.»
(سرانجام او را به آتش افکندند؛ ولی ما) گفتیم: «ای آتش! بر ابراهیم سرد و سالم باش!»

پانویس

[ویرایش]
 
۱. انبیاء/سوره۲۱، آیه۶۹.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «آتش نمرود».جعبه ابزار