آتش و آب

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر قرآن مجید به آتش و آب اشاره شده است.


قدرت الهی

[ویرایش]

پدید آمدن آتش از درخت‌های سرسبز و دارای آب، از نشانه‌های قدرت الهی :
«الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منه توقدون.»
همان کسی که برای شما از درخت سبز، آتش آفرید و شما بوسیله آن، آتش می‌افروزید! (مفسران ذیل آیه بیان داشته‌اند: «الشجر الاخضر» درختی بوده که در عین تری، با به هم ساییده شدن، همانند سنگ چخماق ، جرقه و آتش تولید می‌کرده است.)

نشانه قیامت

[ویرایش]

آتش گرفتن آب دریا ، از نشانه‌های قیامت :
«و البحر المسجور.»
و دریای مملوّ و برافروخته.
«واذا البحار سجرت.»
و در آن هنگام که دریاها برافروخته شوند. («سجر» در لغت به معنای شعله کشیدن آتش است.)

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مجمع البیان، ذیل آیه.    
۲. یس/سوره۳۶، آیه۸۰.    
۳. طور/سوره۵۲، آیه۶.    
۴. مفردات راغب، ذیل سجر.    
۵. تکویر/سوره۸۱، آیه۶.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «آتش و آب».جعبه ابزار