آجرپزی (فرهنگ قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افصنعت آجر پزی برای اولین بار به دستور فرعون ایجاد شده است.


معنای لغوی آجر

[ویرایش]

واژه آجر که به معنای گل پخته یا خشت
[۲] منتهی الارب، ج۱، ص۱۲.
و معرب آگور از فارسی یا یونانی است،
[۳] لغت نامه دهخدا.


آجر در قرآن

[ویرایش]

لفظ آجر از تعبیر «فاوقد... علی الطین» پس اى هامان ! برايم بر گِل آتش بيفروز (تا آجر محكم و قوى به دست آيد). استفاده شده است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. لسان العرب، ج۴، ص۱۱.    
۲. منتهی الارب، ج۱، ص۱۲.
۳. لغت نامه دهخدا.
۴. قصص/سوره۲۸، آیه۳۸.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «آتش بس»جعبه ابزار