آرامش آدم

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحوا، همسر و مایه آرامش آدم علیه‌السّلام بود.


در قرآن

[ویرایش]

هو الذی خلقکم من نفس وحدة و جعل منها زوجها لیسکن الیها... اوست آن کس که شما را از نفس واحدی آفرید و جفت وی را از آن پدید آورد تا بدان آرام گیرد...

عناوین مرتبط

[ویرایش]

آسایش آدم علیه السلام ؛
بهشت آدم علیه السلام .

پانویس

[ویرایش]
 
۱. اعراف/سوره۷، آیه۱۸۹.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «آرامش آدم».جعبه ابزار