آرزوهای انبیا

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآرزوی انبیاء علیهم السلام هدایت مردم به راه راست و ایمان به خدا بود ولی شیطان با این آرزو دشمنی می کرد.


دشمنی شیطان با هدایت مردم

[ویرایش]

آرزوهای انبیا (در هدایت مردم)، مورد عناد و دشمنی شیطان است.
و ما ارسلنا من قبلک من رسول و لا نبی الا اذا تمنی القی الشیطن فی امنیته...و پيش از تو (نيز) هيچ رسول و پيامبرى را نفرستاديم جز اينكه هر گاه چيزى تلاوت می نمود شيطان در تلاوتش القاى (شبهه) می ‌كرد («القی الشیطان فی امنیته» به این معنا است که شیطان با وسوسه، مردم را از آرزوی انبیا که روی آوردن مردم به دین است، باز می‌دارد.)

پانویس

[ویرایش]
 
۱. حج/سوره۲۲، آیه۵۲.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «آرزو»جعبه ابزار