آرزوهای مشرکان

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر قرآن کریم آرزوهای مختلفی از مشرکان بیان شده است که در این مقاله به تعدادی از آن ها پرداخته می شود.


عمر طولانی

[ویرایش]

مشرکان، آرزومند عمر طولانی بودند.
... و من الذین اشرکوا یود احدهم لو یعمر الف سنة...و آنان را مسلما آزمندترين مردم به زندگى و (حتى حريص‌تر) از كسانى كه شرک مى‌ورزند خواهى يافت هر يك از ايشان آرزو دارد كه كاش هزار سال عمر كند... (برداشت فوق بر این اساس است که «و من الذین اشرکوا»، حالیه یا استینافیه باشد.)

سازشکاری پیامبر

[ویرایش]

مشرکان، آرزومند سازشکاری پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم با آن‌ها بودند.
ودوا لو تدهن فیدهنون.آنها دوست دارند نرمش نشان دهي تا آنها نرمش نشان دهند (نرمشي تواءم با انحراف از مسير حق). (مرجع ضمیر فاعلی در «ودوا» به قرینه سیاق، مشرکان است.)

آرزوی عدم شرک

[ویرایش]

نابودی اموال مشرک، عامل حسرت و آرزومندی عدم شرک آنان است.
واحیط بثمره فاصبح یقلب کفیه علی مآ انفق فیها وهی خاویة علی عروشها ویقول یــلیتنی لم اشرک بربی احدا. (به هر حال عذاب خدا فرا رسيد) و تمام ميوه‌هاي آن نابود شد، او مرتبا دستهاي خود را - بخاطر هزينه‌هائي كه در آن صرف كرده بود - بهم مي‌ماليد، در حالي كه تمام باغ بر پايه‌ها فرو ريخته بود، و مي‌گفت اي كاش كسي را شریک پروردگارم قرار نداده بودم!

پانویس

[ویرایش]
 
۱. بقره/سوره۲، آیه۹۶.    
۲. قلم/سوره۶۸، آیه۹.    
۳. کهف/سوره۱۸، آیه۴۲.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «آرزو»جعبه ابزار