آرزوهای مکذبان

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتکذیب کنندگان پیامبر صلی الله علیه و آله آرزو داشتند که پیامبر با آنان سازش کند.


آرزوی سازش پیامبر

[ویرایش]

تکذیب کنندگان، در آرزوی سازش پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم با آنان بودند.
فلاتطع المکذبین ؛ ودوا لو تدهن فیدهنون.پس از دروغزنان فرمان مبر؛ دوست دارند كه نرمى كنى تا نرمى نمايند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. قلم/سوره۶۸، آیه۸.    
۲. قلم/سوره۶۸، آیه۹.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «آرزو»جعبه ابزار