آرم جمهوری اسلامی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآرم جمهوری اسلامی علامت رسمی جمهوری اسلامی ایران است.


تعریف آرم جمهوری اسلامی

[ویرایش]

آرم جمهوری اسلامی به نشان رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران گفته می شود.

آرم جمهوری اسلامی در فقه

[ویرایش]

فقهاء از آرم جمهوری اسلامی در مسائل مستحدثه فقهی سخن گفته‏اند.
در اینکه آرم جمهوری اسلامی حکم لفظ جلاله اللّه را دارد یا نه، میان معاصران از فقهاء اختلاف است.
[۱] استفتائات جدید (مکارم) ج۲، ص۵۲.
[۲] استفتاآت (امام خمینی) ج۱، ص۴۷.
[۳] جامع المسائل (فاضل) ج۱، ص۶۳ـ۶۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. استفتائات جدید (مکارم) ج۲، ص۵۲.
۲. استفتاآت (امام خمینی) ج۱، ص۴۷.
۳. جامع المسائل (فاضل) ج۱، ص۶۳ـ۶۴.
۴. اجوبة الاستفتاءات ج۱، ص۴۸۴۹.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۱۲۹-۱۳۰.    جعبه ابزار