آسانی افعال بر خدا

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخداوند قادر مطلق است. لذا هیچ فعلی برای خدا سخت نیست و تمام افعال را به آسانی انجام می دهد.


آسانی آفرینش

[ویرایش]

آفرینش و معاد انسان‌ها بر خداوند آسان است.
ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس وحدة ان الله سمیع بصیر.
آفرینش خارق العاده برای خدا آسان است.
ان مثل عیسی عند الله کمثل ءادم خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون.
قالت یویلتی ءالد و انا عجوز و هذا بعلی شیخا ان هذا لشیء عجیب • قالوا اتعجبین من امر الله...
و انی خفت المولی من وراءی و کانت امراتی عاقرا فهب لی من لدنک ولیا • قال رب انی یکون لی غلم و کانت امراتی عاقرا و قد بلغت من الکبر عتیا • ... قال ربک هو علی هین و قد خلقتک من قبل و لم تک شیئا.
قالت انی یکون لی غلم و لم یمسسنی بشر... • قال کذلک قال ربک هو علی هین...

← آفرینش آسمان و زمین


آفرینش آسمان و زمین برای خداوند آسان است.
و لقد خلقنا السموت و الارض فی ستة ایام و ما مسنا من لغوب. («لغوب» در لغت به معنای رنج و تعب است و در آیه، کنایه از این است که خلق آسمان‌ها و زمین، آسان بوده و سختی و خستگی در آن برای خدا وجود نداشته است.)
انا کل شیء خلقنـه بقدر • وما امرنا الا وحدة کلمح بالبصر.

← آفرینش انسان ها


آفرینش انسان‌ها از خاک و سپس از نطفه، برای خدا آسان است.
و الله خلقکم من تراب ثم من نطفة... ان ذلک علی الله یسیر.


آسانی برپایی قیامت

[ویرایش]

برپایی قیامت بر خداوند آسان است.
ولله غیب السمـوت والارض ومآ امر الساعة الا کلمح البصر او هو اقرب ان الله علی کل شیء قدیر.


آسانی ثبت امور

[ویرایش]

ثبت و ضبط امور بر خدا سهل و آسان است.
... ان الله یعلم ما فی السماء و الارض ان ذلک فی کتب ان ذلک علی الله یسیر. («ذلک» در جمله «ان ذلک علی الله یسیر» به ثبت و نگه داری اعمال آدمیان اشاره دارد که در «ان ذلک فی کتاب» ذکر شده است.)
و الله خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم جعلکم ازوجا و ما تحمل من انثی و لا تضع الا بعلمه و ما یعمر من معمر و لا ینقص من عمره الا فی کتب ان ذلک علی الله یسیر.
ما اصاب من مصیبة فی الارض و لا فی انفسکم الا فی کتب من قبل ان نبراها ان ذلک علی الله یسیر.


آسانی حبط اعمال

[ویرایش]

تباه کردن اعمال کافران برای خدا آسان است.
... اولئک لم یؤمنوا فاحبط الله اعملهم و کان ذلک علی الله یسیرا.


آسانی عذاب کافران

[ویرایش]


عذاب بدکاران از سوی خداوند، امری آسان است.
ومن یفعل ذلک عدونا وظلما فسوف نصلیه نارا وکان ذلک علی الله یسیرا.
الا طریق جهنم خــلدین فیهآ ابدا وکان ذلک علی الله یسیرا.
یـنساء النبی من یات منکن بفـحشة مبینة یضـعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی الله یسیرا.


آسانی قبض و بسط سایه‌ها

[ویرایش]

گستردن و جمع کردن سایه، برای خدا آسان است.
الم تر الی ربک کیف مد الظل و لو شاء لجعله ساکنا... • ثم قبضنه الینا قبضا یسیرا. («یسیر» احتمال دارد به معنای کم کم یا به معنای راحتی و آسانی باشد. برداشت فوق بنابر احتمال دوم است.)


آسانی معاد

[ویرایش]


زنده کردن دوباره موجودات بر خدا آسان است.
اولم یروا کیف یبدئ الله الخلق ثم یعیده ان ذلک علی الله یسیر.
وهو الذی یبدؤا الخلق ثم یعیده وهو اهون علیه وله المثل الاعلی فی السمـوت والارض وهو العزیز الحکیم.
قل یحییها الذی انشاها اول مرة وهو بکل خلق علیم.
اولیس الذی خلق السمـوت والارض بقـدر علی ان یخلق مثلهم بلی و هو الخلق العلیم • انما امره اذا اراد شیـا ان یقول له کن فیکون.
انا نحن نحی و نمیت و الینا المصیر • یوم تشقق الارض عنهم سراعا ذلک حشر علینا یسیر.
زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلک علی الله یسیر.


آسانی هلاکت کافران

[ویرایش]

نابودی و عذاب کافران بر خداوند آسان است.
وما انزلنا علی قومه من بعده من جند من السماء وما کنا منزلین • ان کانت الا صیحة وحدة فاذا هم خـمدون. (تاکید خداوند بر عدم ارسال لشکری از آسمان و تحقق نابودی با یک صیحه، بر آسانی دلالت می‌کند.)

پانویس

[ویرایش]
 
۱. لقمان/سوره۳۱، آیه۲۸.    
۲. آل عمران/سوره۳، آیه۵۹.    
۳. هود/سوره۱۱، آیه۷۲.    
۴. هود/سوره۱۱، آیه۷۳.    
۵. مریم/سوره۱۹، آیه۵.    
۶. مریم/سوره۱۹، آیه۸.    
۷. مریم/سوره۱۹، آیه۹.    
۸. مریم/سوره۱۹، آیه۲۰.    
۹. مریم/سوره۱۹، آیه۲۱.    
۱۰. ق/سوره۵۰، آیه۳۸.    
۱۱. مفردات راغب، ج۱، ص۴۵۱.    
۱۲. قمر/سوره۵۴، آیه۴۹.    
۱۳. قمر/سوره۵۴، آیه۵۰.    
۱۴. فاطر/سوره۳۵، آیه۱۱.    
۱۵. نحل/سوره۱۶، آیه۷۷.    
۱۶. حج/سوره۲۲، آیه۷۰.    
۱۷. فاطر/سوره۳۵، آیه۱۱.    
۱۸. حدید/سوره۵۷، آیه۲۲.    
۱۹. احزاب/سوره۳۳، آیه۱۹.    
۲۰. نساء/سوره۴، آیه۳۰.    
۲۱. نساء/سوره۴، آیه۱۶۹.    
۲۲. احزاب/سوره۳۳، آیه۳۰.    
۲۳. فرقان/سوره۲۵، آیه۴۵.    
۲۴. فرقان/سوره۲۵، آیه۴۶.    
۲۵. عنکبوت/سوره۲۹، آیه۱۹.    
۲۶. روم/سوره۳۰، آیه۲۷.    
۲۷. یس/سوره۳۶، آیه۷۹.    
۲۸. یس/سوره۳۶، آیه۸۱.    
۲۹. یس/سوره۳۶، آیه۸۲.    
۳۰. ق/سوره۵۰، آیه۴۳.    
۳۱. ق/سوره۵۰، آیه۴۴.    
۳۲. تغابن/سوره۶۴، آیه۷.    
۳۳. یس/سوره۳۶، آیه۲۸.    
۳۴. یس/سوره۳۶، آیه۲۹.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «آسانی»جعبه ابزار