آوارگی بنی اسرائیل

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبا اینکه خداوند از بنی اسرائیل پیمان گرفت یکدیگر را آواره نکنند ولی این کار صورت گرفت.


پیمان خدا از بنی اسرائیل

[ویرایش]

خداوند از بنی اسرائیل برای آواره نساختن یک دیگر از دیارشان پیمان گرفت.
و اذ اخذنا میثقکم لاتسفکون دماءکم و لا تخرجون انفسکم من دیرکم...

نقض پیمان

[ویرایش]

به رغم مفاد پیمان الهی بنی اسرائیل اقدام به آواره سازی همدیگر کردند.
ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم و تخرجون فریقا منکم من دیرهم...
بنی اسرائیل به مدت چهل سال سرگردان و آواره در بیابان تیه بودند.
قال فانها محرمة علیهم اربعین سنة یتیهون فی الارض...
بنی اسرائیل از محل سکونت خویش به وسیله دشمنانشان رانده شدند.
... قالوا و ما لنا الا نقتل فی سبیل الله و قد اخرجنا من دیرنا و ابنائنا...

تصمیم فرعون

[ویرایش]

فرعون تصمیم به آواره ساختن بنی اسرائیل از سرزمین خود گرفت.
فاراد ان یستفزهم من الارض...

عامل پیکار

[ویرایش]

اخراج از وطن و اسارت فرزندان بنی اسرائیل (زمان طالوت )عامل تحریک آنان به پیکار برضد متجاوزان گردید.
الم تر الی الملا من بنی اسرءیل من بعد موسی اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقـتل فی سبیل الله قال هل عسیتم ان کتب علیکم القتال الا تقـتلوا قالوا وما لنا الا نقـتل فی سبیل الله وقد اخرجنا من دیـرنا وابنائنا...


پانویس

[ویرایش]
 
۱. بقره/سوره۲، آیه۸۴.    
۲. بقره/سوره۲، آیه۸۵.    
۳. مائده/سوره۵، آیه۲۶.    
۴. بقره/سوره۲، آیه۲۴۶.    
۵. اسراء/سوره۱۷، آیه۱۰۳.    
۶. بقره/سوره۲، آیه۲۴۶.    


منبع

[ویرایش]


فرهنگ قرآن،مرکز فرهنگ و معارف قرآن،برگرفته از مقاله« آوارگی بنی اسرائیل»جعبه ابزار