آوارگی ملکه سبا

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افیکی از مصادیق تهدید به آواره کردن،تهدید ملکه سبا بوده است.


تهدید به آواره شدن

[ویرایش]

تهدید سلیمان علیه‌السّلام به اخراج و آواره کردن ملکه سبا و پیروانش با ذلت و خواری در صورت تسلیم نشدن در برابر خداوند بوده است.
انه من سلیمـن وانه بسم الله الرحمـن الرحیم • الا تعلوا علی واتونی مسلمین • ارجع الیهم فلناتینهم بجنود لا قبل لهم بها و لنخرجنهم منها اذلة...


پانویس

[ویرایش]
 
۱. نمل/سوره۲۷، آیه۳۰.    
۲. نمل/سوره۲۷، آیه۳۱.    
۳. نمل/سوره۲۷، آیه۳۷.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن،مرکز فرهنگ و معارف قرآن،برگرفته از مقاله«آوارگی ملکه سبا»جعبه ابزار