آوارگی موسی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افیکی از عواملی که باعث آواره شدن حضرت موسی شده بود ترس جانش بوده است.


دلیل آواره شدن موسی

[ویرایش]

پس از اطلاع از رایزنی فرعونیان درباره کشتن موسی علیه‌السّلام سبب آوارگی وی از سرزمین مصر شد.
... قال یموسی ان الملا یاتمرون بک لیقتلوک فاخرج... • فخرج منها خائفا یترقب...


پانویس

[ویرایش]
 
۱. قصص/سوره۲۸، آیه۲۰.    
۲. قصص/سوره۲۸، آیه۲۱.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن،مرکز فرهنگ و معارف قرآن،برگرفته از مقاله«آوارگی موسی»جعبه ابزار