آوارگی کافران

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



خداوند مسلمانان را موظف به آواره کردن کافران مکه کرده است.


پراکنده کردن کافران

[ویرایش]

مسلمانان،موظف به پراکندن و آواره کردن کافران مکه بوده اند.
واقتلوهم حیث ثقفتموهم واخرجوهم من حیث اخرجوکم والفتنة اشد من القتل... کذلک جزاء الکـفرین. (مجاز بودن مؤمنان در بیرون راندن متجاوزان از حریم خود، نشان می‌دهد که آنان در استفاده از منازل و جایگاه سکونتشان حقوقی دارند و چون مورد تجاوز قرار گرفته‌اند، به اقدام مجاز هستند.)


پانویس

[ویرایش]
 
۱. بقره/سوره۲، آیه۱۹۱.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن،مرکز فرهنگ و معارف قرآن،برگرفته از مقاله«آوارگی کافران»



جعبه ابزار