آوارگی (فرهنگ قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افیکی از سختی هایی که انسان ممکن است با آن مواجه شود آوارگی و بی خانمانی است.


تعریف آوارگی

[ویرایش]

آوارگی، به معنای دور بودن از سرزمین و وطن ، و بی خانمانی و سرگردانی است.
[۱] لغت نامه دهخدا.
[۲] فرهنگ فارسی معین.
مفهوم این واژه با هجرت که کوچ کردن برای هدفی والا است و نیز تبعید که در اصطلاح حقوقی نوعی کیفر شمرده می‌شود، تفاوت دارد. در این مدخل از واژه‌های « اخراج »، « استفزاز »، « جلاء »، «طرح» و... استفاده شده است.

عناوین مرتبط

[ویرایش]

آوارگی انبیا ، آوارگی بنی اسرائیل ، آوارگی در راه خدا ، آوارگی مسلمانان ، احکام آوارگی ، تهدید به آوارگی ، حقوق آوارگان ، کیفر آواره کردن .

پانویس

[ویرایش]
 
۱. لغت نامه دهخدا.
۲. فرهنگ فارسی معین.


منبع

[ویرایش]


فرهنگ قرآن،مرکز فرهنگ و معارف قرآن،برگرفته از مقاله« آوارگی (فرهنگ قرآن)»جعبه ابزار