آیه اولی الارحام•

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآیه اولی الارحام، آیه ۶ سوره احزاب ، در باره اولویت خویشاوندان سهیم در ارث را می‌گویند.


تعریف

[ویرایش]

به آیه ۶ سوره احزاب "آیه اولی الارحام " می‌گویند: (النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امهاتهم واولو الارحام بعضهم اولی ببعض فی کتاب الله من المؤمنین والمهاجرین الا ان تفعلوا الی اولیائکم معروفا کان ذلک فی الکتاب مسطورا)؛ " پیامبر به مؤمنان از خودشان سزاوارتر(و نزدیکتر) است و همسرانش مادران ایشانند و خویشاوندان (طبق) کتاب خدا بعضی(نسبت) به بعضی اولویت دارند(و) بر مؤمنان و مهاجران (مقدمند) مگر آنکه بخواهید به دوستان( مؤمن ) خود( وصیت یا) احسانی کنید و این در کتاب ( خدا ) نگاشته شده است".
در این آیه به مسئله اولویت خویشاوندان در ارث ، اشاره شده است.

شان نزول

[ویرایش]

در آغاز اسلام که مسلمانان براثر هجرت، پیوند خود را با بستگانشان گسسته بودند، قانون ارث براساس " هجرت " و " مؤاخات " تنظیم شده بود؛ یعنی مهاجران از یکدیگر یا از انصار که با آن‌ها پیوند برادری بسته بودند، ارث می‌بردند. این حکم ، موقت بود که با گسترش اسلام و برقراری بسیاری از روابط گذشته خویشاوندی، دیگر ادامه این حکم ضرورتی نداشت؛ لذا آیه اولواالارحام نازل شد و اولویت الزامی خویشاوندان در ارث را تثبیت کرد.
[۲] منصور، عبدالحمید یوسف، نیل الخیرات فی القراءات العشرة، ج۱۶، ص۲۷۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. احزاب/سوره۳۳، آیه۶.    
۲. منصور، عبدالحمید یوسف، نیل الخیرات فی القراءات العشرة، ج۱۶، ص۲۷۷.
۳. مکارم شیرازی، ناصر، ۱۳۰۵ -، تفسیر نمونه، ج۱۷، ص۲۰۰.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله«آیه اولی الارحام».    جعبه ابزار