ابواسحاق ابراهیم بن ابی‌حفص کاتب

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابواسحاق ابراهیم بن ابی‌حفص کاتب، از اصحاب و راویان امام حسن عسکری (علیه‌السّلام) و فردی مورد وثوق بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابواسحاق ابراهیم بن ابی‌حفص کاتب، از بزرگان اصحاب امام حسن عسکری (علیه‌السّلام) به شمار می‌رفت و از آن بزرگوار روایت نمود.
او فردی سرشناس و معروف بود، به طوری که ذهبی می‌گوید که کلام او مورد قبول است و من عاقل‌تر از او و بهتر از حدیث او ندیدم و در ادامه، او را یکی از مصنفان شیعه معرفی نموده است. علامه حلی نیز روایات ایشان را معتبر دانسته و می‌گوید که من به روایات او عمل می‌کنم. وی فردی مورد وثوق و شیعه مذهب بود.

آثار

[ویرایش]

شیخ طوسی گفته که او دارای آثاری است و از جمله آنها، کتاب الرد علی الغالیة و ابی الخطاب و اصحابه می‌باشد.

مطالعه بیشتر

[ویرایش]

برای مطالعه بیشتر به منابع زیر مراجعه شود.
[۱۳] نمازى شاهرودى، على، مستدرکات علم رجال الحدیث، ج۱، ص۱۰۳.
[۱۶] اعلمی‌ حا‌ئری، محمدحسین‌، دائرة المعارف الشیعیة العامه، ج۲، ص۲۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی، ج۱، ص۱۹.    
۲. عسقلانی، احمد بن علی، لسان المیزان، ج۱، ص۴۹.    
۳. ابن‌داوود حلی، حسن بن علی، رجال ابن داود، ص۳۰.    
۴. عسقلانی، احمد بن علی، لسان المیزان، ج۱، ص۴۹.    
۵. حلی، حسن بن یوسف، خلاصة الاقوال، ص۵۰.    
۶. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۷.    
۷. آقا بزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعه، ج۱۰، ص۲۱۲.    
۸. مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال، ج۳، ص۲۲۲.    
۹. استرابادی، محمد بن علی، منهج المقال، ج۱، ص۲۴۶.    
۱۰. تفرشی، سیدمصطفی بن حسین، نقد الرجال، ص۵۲.    
۱۱. خوئی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱، ص۱۷۵.    
۱۲. تستری، محمدتقی، قاموس الرجال، ج۱، ص۱۴۲.    
۱۳. نمازى شاهرودى، على، مستدرکات علم رجال الحدیث، ج۱، ص۱۰۳.
۱۴. مازندرانی، محمّد بن اسماعیل، منتهی المقال، ج۱، ص۱۴۸.    
۱۵. امین، سیدمحسن، اعیان الشیعه، ج۲، ص۱۱۵.    
۱۶. اعلمی‌ حا‌ئری، محمدحسین‌، دائرة المعارف الشیعیة العامه، ج۲، ص۲۷.
۱۷. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواة، ج۱، ص۱۶.    
۱۸. مجلسی، محمدباقر، الوجیزه، ص۵.    
۱۹. ابن‌شهرآشوب، محمدعلی، معالم العلماء، ص۵.    


منبع

[ویرایش]

پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، دائرة المعارف مؤلفان اسلامی، ج۱، ص۷۹، برگرفته از مقاله «ابواسحاق ابراهیم بن ابی‌حفص کاتب».جعبه ابزار