ابواسحاق ابراهیم بن اسماعیل عنبری طوسی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابواسحاق ابراهیم بن اسماعیل عنبری طوسی (م ۲۸۲ هـ)، از محدثان طوس و حافظان حدیث در قرن سوم هجری بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابواسحاق ابراهیم بن اسماعیل عنبری طوسی، از جمله محدثان عصر خویش در طوس و از حافظان حدیث بود. او زاهدترین فرد در طوس، بعد از محمد بن اسلم بوده و از خواص اطرافیان محمد به شمار می‌رفت.
جهت کسب حدیث به جاهای مختلف از جمله نیشابور، مکه، مدینه، مصر، شام و عراق مسافرت نمود و از بزرگانی چون هشام بن عمار، مسرور بن ربیعه تنوخی، یحیی بن یحیی تمیمی و ابن‌راهویه حدیث آموخت. ابونضر فقیه، ابوالحسن بن زهیر، محمد بن صالح بن‌ هانی و دیگران از او روایت کرده‌اند.

آثار

[ویرایش]

المسند اثر ابراهیم عنبری است و در دویست جزء نوشته شده و از جهت حجم، در حدود کتاب مسند احمد بوده است.

تاریخ وفات

[ویرایش]

ابواسحاق در سال ۲۸۲ هـ درگذشت. برخی وفاتش را در سال ۲۸۰ و برخی حدود ۲۹۰ هـ آورده‌اند.

مطالعه بیشتر

[ویرایش]

برای مطالعه بیشتر به منابع زیر مراجعه شود.
[۱۶] ابن‌عساکر، علی بن حسن، تهذیب تاریخ دمشق، ج۲، ص۲۰۱.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. نیشابوری، محمد بن عبدالله، تاریخ نیشابور، ص۳۹.    
۲. ابن‌جوزی، عبدالرحمن بن علی، المنتظم، ج۱۱، ص۱۱۶.    
۳. ذهبی، محمد بن احمد، سیر اعلام النبلاء، ج۱۳، ص۳۷۷.    
۴. نیشابوری، محمد بن عبدالله، تاریخ نیشابور، ص۳۹.    
۵. ذهبی، محمد بن احمد، تذکرة الحفاظ، ج۲، ص۱۸۲.    
۶. ابن‌عساکر، علی بن حسن، تاریخ مدینة دمشق، ج۶، ص۳۵۵.    
۷. ابن‌عدیم حلبی، عمر بن احمد، بغیة الطلب، ج۳، ص۱۴۰۵.    
۸. ذهبی، محمد بن احمد، سیر اعلام النبلاء، ج۱۳، ص۳۷۷.    
۹. ذهبی، محمد بن احمد، العبر، ج۱، ص۴۰۵.    
۱۰. ذهبی، محمد بن احمد، تاریخ الاسلام، ج۲۱، ص۱۰۶.    
۱۱. ذهبی، محمد بن احمد، العبر، ج۱، ص۴۰۵.    
۱۲. کحاله، عمر رضا، معجم المؤلفین، ج۱، ص۱۴.    
۱۳. ابن‌عماد حنبلی، عبدالحی بن احمد، شذرات الذهب، ج۳، ص۳۳۴.    
۱۴. بابانی، اسماعیل بن محمد، هدیة العارفین، ج۱، ص۳.    
۱۵. زرکلی، خیرالدین بن محمود، الاعلام، ج۱، ص۳۲.    
۱۶. ابن‌عساکر، علی بن حسن، تهذیب تاریخ دمشق، ج۲، ص۲۰۱.
۱۷. ابن‌منظور، محمد بن مکرم، مختصر تاریخ دمشق، ج۴، ص۳۴.    
۱۸. سیوطی، عبدالرحمن بن ابی‌بکر، طبقات الحفاظ، ص۲۹۹.    


منبع

[ویرایش]

پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، دائرة المعارف مؤلفان اسلامی، ج۱، ص۷۶، برگرفته از مقاله «ابواسحاق ابراهیم بن اسماعیل عنبری طوسی».جعبه ابزار