ابوبکر بن علی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوبکر از فرزندان امام علی علیه السلام و از شهدای کربلا است.


نسب ابوبکر

[ویرایش]

به گفته شماری ازمورّخین، ابوبکر از فرزندان امیرالمؤمنین علیه السلام
[۱] تسمبة من قتل شماره ۶.
[۳] جمهرة انساب العرب، ص۳۸.
و مادرش لیلی بنت مسعود دارمبه است.
[۶] تسمبة من قتل، شماره ۶.


شهادت در کربلا

[ویرایش]

بسیاری بر این باورند که ابوبکر از کسانی است که در روز عاشورا در رکاب امام حسین علیه السلام به شهادت رسید.
[۸] تسمبة من قتل، شماره ۶.
[۱۰] جمهرة انساب العرب، ص۳۸.
اما برخی گویند که شهادتش حتمی و قطعی نیست. شیخ مفید می‏گوید: ابوبکر بن علی علیه السلام همان محمد الاصغر است. .

پانویس

[ویرایش]
 
۱. تسمبة من قتل شماره ۶.
۲. کامل ابن اثبر ج۴، ص۹۲.    
۳. جمهرة انساب العرب، ص۳۸.
۴. ارشادج۱، ص۳۵۴.    
۵. مناقب آل ابی‌ طالب ج۳، ص۲۵۹.    
۶. تسمبة من قتل، شماره ۶.
۷. کامل ابن اثبر ج۴، ص۹۲.    
۸. تسمبة من قتل، شماره ۶.
۹. کامل ابن اثبر ج۴، ص۹۲.    
۱۰. جمهرة انساب العرب، ص۳۸.
۱۱. مناقب آل ابی طالب ج۳، ص۲۵۹.    
۱۲. ارشاد ج۲، ص۳۵.    


منبع

[ویرایش]

جمعی از نویسندگان، پژوهشی پیرامون شهدای کربلا،ص۸۰.    


جعبه ابزار