ابوحر ادیم بن حر جعفی خثعمی حذّا کوفی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوحر ادیم بن حر جعفی خثعمی حذّا کوفی، از اصحاب امام صادق (علیه‌السّلام) و از محدثان در عصر آن امام (قرن دوم هجری قمری) بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوحر ادیم بن حر جعفی خثعمی حذّا کوفی، از یاران و مصاحبان امام صادق (علیه‌السّلام) بوده و چهل و‌ اندی حدیث از ایشان روایت کرده است.
افرادی چون حماد بن عثمان و عبدالله بن بکیر از او روایت کرده‌اند. برخی احتمال داده‌اند که وی با ادیم بن حر خزاعی یکی باشد.

آثار

[ویرایش]

اثر ادیم جعفی اصل می‌باشد.

مطالعه بیشتر

[ویرایش]

برای مطالعه بیشتر به منابع زیر مراجعه شود.
[۱۴] قهپایی، عنایة‌الله، مجمع الرجال، ج۱، ص۱۷۹.
[۱۷] اعلمی‌ حا‌ئری، محمدحسین‌، دائرة المعارف الشیعیة العامه، ج۲، ص۲۱۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. طوسی، محمد بن حسن، اختیار معرفة الرجال، ص۳۴۷.    
۲. عسقلانی، احمد بن علی، لسان المیزان، ج۱، ص۳۳۷.    
۳. نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی، ج۱، ص۱۰۶.    
۴. طوسی، محمد بن حسن، اختیار معرفة الرجال، ص۳۴۷.    
۵. خوئی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۳، ص۱۷۹.    
۶. نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی، ج۱، ص۱۰۶.    
۷. طوسی، محمد بن حسن، رجال الطوسی، ص۱۵۶.    
۸. حلی، حسن بن یوسف، خلاصة الاقوال، ص۲۴.    
۹. ابن‌داوود حلی، حسن بن علی، رجال ابن داود، ص۴۷.    
۱۰. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواة، ج۱، ص۷۷.    
۱۱. تفرشی، سیدمصطفی بن حسین، نقد الرجال، ص۱۸۵.    
۱۲. تستری، محمدتقی، قاموس الرجال، ج۱، ص۷۰۵.    
۱۳. مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال، ج۸، ص۳۶۷.    
۱۴. قهپایی، عنایة‌الله، مجمع الرجال، ج۱، ص۱۷۹.
۱۵. استرابادی، محمد بن علی، منهج المقال، ج۲، ص۲۴۳.    
۱۶. امین، سیدمحسن، اعیان الشیعه، ج۳، ص۲۳۸.    
۱۷. اعلمی‌ حا‌ئری، محمدحسین‌، دائرة المعارف الشیعیة العامه، ج۲، ص۲۱۵.
۱۸. آقا بزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعه، ج۲، ص۱۳۹.    


منبع

[ویرایش]

پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، دائرة المعارف مؤلفان اسلامی، ج۱، ص۱۶۲، برگرفته از مقاله «ابوحر ادیم بن حر جعفی».جعبه ابزار