ابوسعید بن عقیل

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبرخی معتقدند ابوسعید بن عقیل یکی از شهدای کربلا است.


بررسی شهادت ابوسعید

[ویرایش]

صاحب المجدی، هنگام ذکر نام فرزندان عقیل بن ابی طالب و بازماندگانشان، از ابوسعید احول به عنوان یکی از فرزندان عقیل و کسی که خود و پسرش در کربلا به شهادت رسیده‏ اند یاد می‏ کند.
[۱] المجدى فى انساب الطالبیین، ص۳۰۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. المجدى فى انساب الطالبیین، ص۳۰۷.


منبع

[ویرایش]

جمعی از نویسندگان، پژوهشی پیرامون شهدای کربلا، ص۶۶.    
جعبه ابزار