ابوعدنان عبدالرحمان بن عبدالاعلی سلمی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوعدنان عبدالرحمان بن عبدالاعلی سلمی بصری (م حدود ۲۵۰ هـ)، از عالمان به علم لغت، شعر، ادب و علم حدیث در قرن سوم هجری قمری بود.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوعدنان عبدالرحمان بن عبدالاعلی (ورد بن حلیم) سلمی بصری، اهل بصره و از موالی بنی سلیم به شمار می‌رفت. او نزد ابوزید انصاری، ابوعبیده و اصمعی به فراگیری علوم پرداخت. ابوعدنان از دسته‌ای از اساتید خود که نامشان ذکر نشده، روایت نقل کرده و در طایفه بنی جشم بن سعد که از قبیله تمیم و از اعراب عدنانی بودند، به امر کتابت و معلمی مشغول گردید. جاحظ و دیگران از او روایت نقل کرده‌اند.
ابوعدنان در علم لغت، شعر و ادب و علم حدیث مهارت داشت. او احتمالا در حدود ۲۵۰هـ از دنیا رفته است.
[۵] سزگين، محمد فؤاد، تاریخ التراث العربی، ج۸، ص۶۵۱.

آثارش عبارت‌اند از: القوس، غریب الحدیث، دیوان شعر و کتاب قِسّی العرب.
[۹] سزگين، محمد فؤاد، تاریخ التراث العربی، ج۸، ص۶۵۱.


مطالعه بیشتر

[ویرایش]

برای مطالعه بیشتر به منابع زیر مراجعه شود.
[۱۲] جاحظ، عمرو بن بحر، البیان و التبیین، ج۱، ص۲۵۲.
[۱۳] دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا، ج۱، ص۵۴۹.
[۱۴] ازهری، محمد بن احمد، تهذیب اللغة، ج۱، ص۸۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. کحاله، عمر رضا، معجم قبایل العرب، ج۱، ص۱۸۹.    
۲. صفدی، خلیل بن ایبک، الوافی بالوفیات، ج۱۸، ص۹۳.    
۳. مرزبانی، محمد بن عمران، الموشح، ص۴۵۹.    
۴. سیوطی، عبدالرحمن بن ابی‌بکر، بغیة الوعاة، ج۲، ص۸۰.    
۵. سزگين، محمد فؤاد، تاریخ التراث العربی، ج۸، ص۶۵۱.
۶. ابن‌ندیم، محمد بن اسحاق، الفهرست، ص۶۸.    
۷. ابن‌ندیم، محمد بن اسحاق، الفهرست، ص۱۱۵.    
۸. خطیب بغدادی، احمد بن علی، تاریخ بغداد، ج۱۲، ص۴۰۳.    
۹. سزگين، محمد فؤاد، تاریخ التراث العربی، ج۸، ص۶۵۱.
۱۰. طبری، محمد بن جریر، تاریخ الطبری، ج۸، ص۱۸۲.    
۱۱. بلاذری، احمد بن یحیی، انساب الاشراف، ج۸، ص۸۲.    
۱۲. جاحظ، عمرو بن بحر، البیان و التبیین، ج۱، ص۲۵۲.
۱۳. دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا، ج۱، ص۵۴۹.
۱۴. ازهری، محمد بن احمد، تهذیب اللغة، ج۱، ص۸۸.
۱۵. ازهری، محمد بن احمد، تهذیب اللغة، ج۱، ص۶۸.    
۱۶. ازهری، محمد بن احمد، تهذیب اللغة، ج۲، ص۱۴۱.    
۱۷. ازهری، محمد بن احمد، تهذیب اللغة، ج۳، ص۲۲۶.    
۱۸. ازهری، محمد بن احمد، تهذیب اللغة، ج۳، ص۲۲۷.    
۱۹. ازهری، محمد بن احمد، تهذیب اللغة، ج۲، ص۱۱۶.    
۲۰. ازهری، محمد بن احمد، تهذیب اللغة، ج۱، ص۲۰۲.    
۲۱. ازهری، محمد بن احمد، تهذیب اللغة، ج۲، ص۱۲۰.    
۲۲. ازهری، محمد بن احمد، تهذیب اللغة، ج۴، ص۹۸.    
۲۳. ازهری، محمد بن احمد، تهذیب اللغة، ج۴، ص۲۰۱.    
۲۴. ازهری، محمد بن احمد، تهذیب اللغة، ج۴، ص۲۴۹.    
۲۵. ازهری، محمد بن احمد، تهذیب اللغة، ج۳، ص۱۴۰.    
۲۶. ازهری، محمد بن احمد، تهذیب اللغة، ج۳، ص۲۷۶.    
۲۷. ازهری، محمد بن احمد، تهذیب اللغة، ج۶، ص۱۰۸.    
۲۸. ازهری، محمد بن احمد، تهذیب اللغة، ج۶، ص۱۸۹.    


منبع

[ویرایش]

• پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، دائرة المعارف مؤلفان اسلامی، ج۱، ص۴۳۶، برگرفته از مقاله «عبدالرحمان بن عبدالاعلی سلمی».جعبه ابزار