ابوعلی اسباط بن سالم بیاع زطی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوعلی اسباط بن سالم بیاع زطی کوفی علیم سراج، از اصحاب امام صادق و امام کاظم (علیهما‌السّلام) و از محدثان عصر امام صادق (علیه‌السّلام) (قرن دوم هجری قمری) بود.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوعلی اسباط بن سالم بیاع زطی کوفی علیم سراج، از قبیله کنده و از یاران امام صادق و امام کاظم (علیهما‌السّلام) بود و از آن دو بزرگوار و نیز از افرادی مانند ابوحمزه جارود بن منذر روایت کرده است.
کسانی مثل ابوعمرو ذبیان بن حکیم ازدی، ابن‌ابی‌عمیر و پسرش علی بن اسباط از او روایت نقل کرده‌اند.

آثار

[ویرایش]

ابوعلی آثاری به نام‌های کتاب الحدیث و اصل داشته است که اولی را ذبیان بن حکیم و دومی را ابن‌ابی‌عمیر روایت کرده‌اند.

مطالعه بیشتر

[ویرایش]

برای مطالعه بیشتر به منابع زیر مراجعه شود.
[۱۵] نمازى شاهرودى، على، مستدرکات علم رجال الحدیث، ج۱، ص۵۳۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی، ج۱، ص۱۰۶.    
۲. طوسی، محمد بن حسن، رجال الطوسی، ص۱۶۶.    
۳. تفرشی، سیدمصطفی بن حسین، نقد الرجال، ص۱۸۸.    
۴. نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی، ج۱، ص۱۰۶.    
۵. خوئی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۳، ص۱۸۶.    
۶. امین، سیدمحسن، اعیان الشیعه، ج۳، ص۲۵۷.    
۷. مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال، ج۸، ص۴۳۱.    
۸. آقا بزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعه، ج۶، ص۳۱۲.    
۹. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۳۸.    
۱۰. نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی، ج۱، ص۱۰۶.    
۱۱. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۳۸.    
۱۲. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواة، ج۱، ص۷۸.    
۱۳. استرابادی، محمد بن علی، منهج المقال، ج۲، ص۲۵۲.    
۱۴. ابن‌داوود حلی، حسن بن علی، رجال ابن داود، ص۴۸.    
۱۵. نمازى شاهرودى، على، مستدرکات علم رجال الحدیث، ج۱، ص۵۳۹.
۱۶. آقا بزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعه، ج۲، ص۱۳۹.    


منبع

[ویرایش]

پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، دائرة المعارف مؤلفان اسلامی، ج۱، ص۱۶۲، برگرفته از مقاله «ابوعلی اسباط بن سالم بیاع زطی».جعبه ابزار