ابومحمد عبدالرحمان بن اعین شیبانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابومحمد عبدالرحمان بن اعین بن سنسن شیبانی کوفی، از اصحاب و راویان امام باقر و امام صادق (علیهما‌السّلام) و از محدثان شیعه در عصر امام صادق (علیه‌السّلام) بود.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابومحمد عبدالرحمان بن اعین بن سنسن شیبانی کوفی، شیخ طوسی او را اهل کوفه، از موالی بنی شیبان و از اصحاب امام باقر و امام صادق (علیهما‌السّلام) بر شمرده و ذکر کرده است که عبدالرحمان پس از امام صادق (علیه‌السّلام) در قید حیات بوده است. در مقابل، کشّی وفات وی را در زمان امام صادق (علیه‌السّلام) دانسته است و در ادامه، روایتی را نقل کرده که ربیعه به امام صادق (علیه‌السّلام) عرض کرد: این برادران، فرزندان اعین که از عراق آمده‌اند، چه کسانی هستند، من بهتر از آنها را ندیده‌ام. حضرت فرمود: اینان از اصحاب پدرم امام باقر (علیه‌السّلام) می‌باشند.
در این‌که آیا او در زمان امام صادق (علیه‌السّلام) وفات یافته یا پس از شهادت آن حضرت، قول شیخ به دلایلی صحیح می‌باشد، چرا که شیبانی خود از امام کاظم (علیه‌السّلام) روایت کرده است و دیگر این‌که علی بن نعمان، راوی کتاب وی، زمان امام صادق (علیه‌السّلام) را درک نکرده است، در نتیجه عبدالرحمان پس از آن حضرت در قید حیات بود و در زمان وفاتش بر مذهب خویش استوار و عارف بود.

مشایخ و راویان

[ویرایش]

شیبانی از امام باقر، امام صادق، امام کاظم (علیهم‌السّلام) و نیز از علی بن یقطین روایت کرده و بزرگانی چون ابونعیم، ابان، حماد، صفوان بن یحیی، عبدالله بن بکیر و موسی بن بکر از او روایت نموده‌اند.

آثار

[ویرایش]

عبدالرحمان بن اعین، کتابی دارد که علی بن نعمان و نیز قاسم بن اسماعیل قرشی آن‌را روایت کرده‌اند.

مطالعه بیشتر

[ویرایش]

برای مطالعه بیشتر به منابع زیر مراجعه شود.
[۱۷] اعلمی‌ حا‌ئری، محمدحسین‌، دائرة المعارف الشیعیة العامه، ج۱۲، ص۱۱۸.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواة، ج۱، ص۴۴۶.    
۲. طوسی، محمد بن حسن، رجال الطوسی، ص۱۲۸.    
۳. طوسی، محمد بن حسن، رجال الطوسی، ص۲۳۱.    
۴. طوسی، محمد بن حسن، اختیار معرفة الرجال، ص۱۳.    
۵. طوسی، محمد بن حسن، اختیار معرفة الرجال، ص۱۶۱.    
۶. خوئی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱۰، ص۳۳۸.    
۷. ابن‌داوود حلی، حسن بن علی، رجال ابن داود، ص۱۲۸.    
۸. حلی، حسن بن یوسف، خلاصة الاقوال، ص۲۰۴.    
۹. مامقانی، عبدالله، تنقیح المقال، ج۱۳، ص۶۰.    
۱۰. نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی، ج۱، ص۲۳۷.    
۱۱. خوئی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱۰، ص۳۳۹.    
۱۲. نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی، ج۲، ص۲۳۷.    
۱۳. قهپایی، عنایة‌الله، مجمع الرجال، ج۴، ص۷۵.    
۱۴. طوسی، محمد بن حسن، الفهرست، ص۱۰۹.    
۱۵. برقی، احمد بن محمد، رجال البرقی، ص۱۱.    
۱۶. ابن‌شهرآشوب، محمدعلی، معالم العلماء، ص۷۹.    
۱۷. اعلمی‌ حا‌ئری، محمدحسین‌، دائرة المعارف الشیعیة العامه، ج۱۲، ص۱۱۸.


منبع

[ویرایش]

• پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، دائرة المعارف مؤلفان اسلامی، ج۱، ص۴۳۷، برگرفته از مقاله «عبدالرحمان بن اعین شیبانی».جعبه ابزار