ابومحمد عبدالرحمان بن محمد بجلی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابومحمد عبدالرحمان بن محمد بن ابی‌هاشم بجلی بزاز اسدی، از محدثان موثق شیعه در قرن دوم هجری بود.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابومحمد عبدالرحمان بن محمد بن ابی‌هاشم بجلی بزاز اسدی، از افرادی چون عنبسه عابد، احمد بن محسن میثمی، داود بن فرقد، ابوخدیجه و حسین بن ابی‌العلاء روایت می‌کند و راویانی چون محمد بن علی کوفی، سهل بن زیاد، علی بن حسن فضّال، محمد بن عیسی
[۴] خوئی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۹، ص۳۰۶.
و قاسم بن محمد بن حسین حازم از وی روایت می‌کنند.
عبدالرحمان محدث شیعی بوده و رجالیون با اوصافی چون جلیل و ثقه او را ستوده‌اند. از این راوی در منابع روایی تحت عنوان عبدالرحمان بن ابی‌هاشم یاد شده است.

آثار و تاریخ وفات

[ویرایش]

از آثارش می‌توان به کتاب نوادر اشاره کرد. تاریخ وفات وی به دست نیامد، ولی مروی عنه، عنبسه عابد از شاگردان امام صادق (علیه‌السّلام) است، از این‌رو می‌توان او را از اعلام قرن دوم به شمار آورد.

مطالعه بیشتر

[ویرایش]

برای مطالعه بیشتر به منابع زیر مراجعه شود.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۲، ص۴۲۷.    
۲. کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج۱، ص۷۴.    
۳. خوئی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۱۰، ص۳۷۸.    
۴. خوئی، سیدابوالقاسم، معجم رجال الحدیث، ج۹، ص۳۰۶.
۵. ابن‌داوود حلی، حسن بن علی، رجال ابن داود، ص۱۲۹.    
۶. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواة، ج۱، ص۴۴۵.    
۷. نجاشی، احمد بن علی، رجال النجاشی، ج۱، ص۲۳۶.    
۸. آقا بزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعه، ج۲۴، ص۳۳۳.    
۹. طوسی، محمد بن حسن، رجال الطوسی، ص۲۶۱.    
۱۰. کاظمی، محمدامین، هدایة المحدثین، ص۲۰۰.    
۱۱. حلی، حسن بن یوسف، خلاصة الاقوال، ص۲۰۵.    


منبع

[ویرایش]

• پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، دائرة المعارف مؤلفان اسلامی، ج۱، ص۴۳۵، برگرفته از مقاله «عبدالرحمان بن محمد بجلی».جعبه ابزار