ابوهمام روح بن عبدالاعلی بصری مؤدب

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوهمام روح بن عبدالاعلی بصری مؤدب، از شاعران اوایل قرن سوم هجری بود.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوهمام روح بن عبدالاعلی بصری مؤدب، در بصره می‌زیست و از شاعران اوایل قرن سوم به شمار می‌رفت.
[۱] سزگين، محمد فؤاد، تاریخ التراث العربی، ج۴، ص۸۱.

ابوهمام علاوه بر شاعری، به فرزندان مسلمین علوم عربیت تعلیم می‌داد و چون خط و زبان فارسی، کتاب مزدک و عهد اردشیر را به فرزندان مجوس تعلیم می‌داد، به شعوبی‌گری و غیرمسلمان بودن متهم بود. او اشعار بسیاری داشت و در استخراج معمّا ماهر بود.
از او پنجاه برگ شعر بر جای مانده است.

مطالعه بیشتر

[ویرایش]

برای مطالعه بیشتر به منابع زیر مراجعه شود.
[۵] دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا، ج۱، ص۷۹۵.
[۶] دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا، ج۸، ص۱۰۸۵۱.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. سزگين، محمد فؤاد، تاریخ التراث العربی، ج۴، ص۸۱.
۲. صفدی، خلیل بن ایبک، الوافی بالوفیات، ج۱۴، ص۱۰۲.    
۳. جاحظ، عمرو بن بحر، الحیوان، ج۳، ص۱۲۵.    
۴. ابن‌ندیم، محمد بن اسحاق، الفهرست، ص۲۰۰.    
۵. دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا، ج۱، ص۷۹۵.
۶. دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا، ج۸، ص۱۰۸۵۱.


منبع

[ویرایش]

• پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، دائرة المعارف مؤلفان اسلامی، ج۱، ص۳۳۶، برگرفته از مقاله «ابوهمام روح بن عبدالاعلی بصری مؤدب».جعبه ابزار