ابویحیی عبدالرحمان بن محمد رازی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابویحیی عبدالرحمان بن محمد بن سلم رازی اصفهانی (۲۲۱-۲۹۱ هـ)، از محدثان و حفّاظ حدیث اهل‌سنت در قرن سوم هجری در اصفهان بود.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

از زندگی‌نامه ابویحیی عبدالرحمان بن محمد بن سلم رازی اصفهانی، اطلاعات زیادی در دست نیست. گفته‌اند که اهل ری و ساکن اصفهان بود و در سال ۲۲۱هـ به دنیا آمد.
رجال‌نویسان اهل‌سنت او را محدثی ثقه، حافظ، مفسر و امام جماعت مسجد اصفهان ذکر کرده و گفته‌اند که مسند سهل بن عثمان نزد وی بود.

مشایخ و راویان

[ویرایش]

عبدالرحمان از سهل بن عثمان، عبدالعزیز بن یحیی و حسین بن عیسی زهری روایت نقل کرده و راویانی مانند ابواحمد عسان، ابوشیخ بن حیّان، عبدالرحمان بن سیاه، ابوالقاسم طبرانی و دیگران از وی روایت کرده‌اند.

تاریخ وفات و آثار

[ویرایش]

عبدالرحمان رازی در سال ۲۹۱ هـ از دنیا رفت. آثار او عبارت‌اند از: تفسیر القرآن و المسند فی الحدیث.

مطالعه بیشتر

[ویرایش]

برای مطالعه بیشتر به منابع زیر مراجعه شود.
[۱۴] دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا، ج۹، ص۱۳۸۵۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابوشیخ اصفهانی، عبدالله بن محمد، طبقات المحدثین، ج۳، ص۵۳۰.    
۲. ابونعیم اصفهانی، احمد بن عبداللّه، ذکر اخبار اصفهان، ج۲، ص۱۱۲.    
۳. کحاله، عمر رضا، معجم المؤلفین، ج۵، ص۱۷۵.    
۴. ذهبی، محمد بن احمد، تذکرة الحفاظ، ج۲، ص۱۸۹.    
۵. شمس‌الدین داودی، محمد بن علی، طبقات المفسّرین، ج۱، ص۲۸۸.    
۶. ابوشیخ اصفهانی، عبدالله بن محمد، طبقات المحدثین، ج۳، ص۵۳۰.    
۷. ذهبی، محمد بن احمد، تاریخ الاسلام، ج۲۲، ص۱۹۵.    
۸. عادل نویهض، معجم المفسرین، ج۱، ص۲۷۱.    
۹. ذهبی، محمد بن احمد، سیر اعلام النبلاء، ج۱۳، ص۵۳۰.    
۱۰. صفدی، خلیل بن ایبک، الوافی بالوفیات، ج۱۸، ص۱۳۵.    
۱۱. سیوطی، عبدالرحمن بن ابی‌بکر، طبقات الحفاظ، ص۳۰۳.    
۱۲. ابن‌تغری بردی، یوسف بن تغری بردی، النجوم الزاهره، ج۳، ص۱۳۳.    
۱۳. ذهبی، محمد بن احمد، تاریخ الاسلام، ج۲۲، ص۱۹۴.    
۱۴. دهخدا، علی‌اکبر، لغت‌نامه دهخدا، ج۹، ص۱۳۸۵۲.
۱۵. بابانی، اسماعیل بن محمد، هدیة العارفین، ج۱، ص۵۱۳.    


منبع

[ویرایش]

• پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، دائرة المعارف مؤلفان اسلامی، ج۱، ص۴۳۶، برگرفته از مقاله «عبدالرحمان بن محمد رازی اصفهانی».
مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۴، ص۱۹۸.    جعبه ابزار