اتمام حجت (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاتمام حجت به معنای تمام کردن حجت بر خصم می باشد.


معنای لغوی اتمام حجت

[ویرایش]

اتمام حجت به معنای دلیل روشن و اتمام حجت، تمام کردن حجت بر خصم است.
[۲] لغت نامه دهخدا.
منظور از اتمام حجت، پایان مرحله تبلیغ و احتجاج در روند هدایت و بیان تکلیف الهی است. این مدخل با مدخل‌های دیگری مانند احتجاج، انذار، تبلیغ، تحدی، تهدید، معجزه و موعظه ارتباط دارد که هر کدام در جایگاه الفبایی خود آمده است.

واژگان مورد استفاده

[ویرایش]

در قرآن کریم واژه هایی مانند: «بینه»، «بلاغ مبین»، «قرآن مبین»، «حجة»، «سلطان مبین»، «تبین»، «مبصرة»، «نذیر مبین»، «فصلنا»، «حقت»، «صرفنا» به نحوی بیانگر اتمام حجت هستند.

اهم عناوین

[ویرایش]

اتمام حجت انبیا؛ اتمام حجت خدا؛ اتمام حجت و عذاب؛ موانع تاثیر اتمام حجت.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مفردات راغب، ج۱، ص۱۰۷.    
۲. لغت نامه دهخدا.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «اتمام حجت».جعبه ابزار