اجماع تحقیقی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاجماع تحقیقی، اتفاق نظرِ بالفعلِ عالمان دینی را می‌گویند.


تعریف

[ویرایش]

اجماع تحقیقی، مقابل اجماع تقدیری است و منظور، آن است که اتفاق علما بدون هیچ گونه فرض و تقدیری بالفعل محقق باشد. بیشتر اجماع‌ها از این نوع است.
[۲] مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۲، ص۴۷۶.
[۴] حیدر، محمد صنقور علی، المعجم الاصولی، ص۳۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، ج۳، ص۲۳۰.    
۲. مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۲، ص۴۷۶.
۳. نائینی، محمد حسین، اجود التقریرات، ج۲، ص۴۸۳.    
۴. حیدر، محمد صنقور علی، المعجم الاصولی، ص۳۵.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، برگرفته از مقاله «اجماع تحقیقی».جعبه ابزار