اجماع حرمین

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاجماع اهل حرمین، اتفاق نظر اهل مکّه و مدینه بر امری دینی را می‌گویند.


تعریف

[ویرایش]

منظور از اجماع اهل حرمین، اتفاق اهل مکه و مدینه بر امری از امور دین است.

اعتبار

[ویرایش]

درباره حجیت و عدم حجیت این اجماع بین اصولیون اهل سنت اختلاف هست. در کتاب « اصول الفقه الاسلامی » آمده است:«اجماع أهل الحرمین (مکة والمدینة) و أهل المصرین (البصرة والکوفة) غیر معتبر ایضا لانهم بعض الامة، علی ما سبق تقریره فی اجماع أهل المدینة اذ لا امتیاز لبلد علی آخر فی ادلة الشریعة. وقد زعم بعض اهل الاصول أن اجماع أهل الحرمین والمصرین حجة لاعتقادهم تخصیص الاجماع بالصحابة».
[۱] زحیلی، وهبه، اصول الفقه الاسلامی، ج۱، ص۵۱۲.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. زحیلی، وهبه، اصول الفقه الاسلامی، ج۱، ص۵۱۲.
۲. طباطبایی حکیم، محمد تقی، الاصول العامة للفقه المقارن، ص۲۵۵.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، برگرفته از مقاله «اجماع اهل حرمین».جعبه ابزار