احسان به بنی‌اسرائیل (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاحسان پیامبر صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم به بنی اسرائیل با عفو و گذشت از خطاهای آنان، مورد تشویق خداوند قرار گرفت.


احسان به بنی اسرائیل

[ویرایش]

ولقد اخذ الله میثـق بنی اسرءیل... • فبما نقضهم میثـقهم لعنهم وجعلنا قلوبهم قـسیة یحرفون الکلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذکروا به ولاتزال تطلع علی خآئنة منهم الا قلیلا منهم فاعف عنهم واصفح ان الله یحب المحسنین. خدا از بنی اسرائیل پیمان گرفت... • ولی بخاطر پیمان شکنی، آنها را از رحمت خویش دور ساختیم و دلهای آنان را سخت و سنگین نمودیم سخنان (خدا) را از موردش تحریف می‌کنند و بخشی از آنچه را به آنها گوشزد شده بود، فراموش کردند و هر زمان، از خیانتی (تازه) از آنها آگاه می‌شوی، مگر عده کمی از آنان ولی از آنها درگذر و صرف نظر کن، که خداوند نیکوکاران را دوست می‌دارد.
از این یهودیان که می‌خواستند به تو و اصحابت دست اندازی کنند، و عهدی که میان تو و ایشان است بشکنند و ترا غافل گیر سازند، تعجب مکن. این است خوی ایشان و عادت نیاکان ایشان که در زمان موسی از ایشان پیمان گرفتم که مرا اطاعت کنند و دوازده نقیب، از میان ایشان بر گزیدم، آنها پیمان مرا شکستند و من آنها را لعن کردم. در این کلام محذوفی وجود دارد که بخاطر وجود قرینه لفظی حذف آن رواست. یعنی «فنقضوا میثاقی و عهدی فلعناهم بنقضهم» مقصود از لعن، محروم ساختن آنها از رحمت است که خود کیفری است.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. مائده/سوره۵، آیه۱۲..    
۲. مائده/سوره۵، آیه۱۳..    
۳. ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج۶، ص:۲۴۷    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «اتمام حجت بر بنی‌اسرائیل (قرآن)».    جعبه ابزار