ادهم بن منصور بلخی تمیمی عجلی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افادهم بن منصور بن یزید بلخی تمیمی عجلی (م قرن دوم هجری)، از عالمان و محدثان قرن دوم هجری قمری و از پادشاهان بلخ در خراسان بوده است.


معرفی اجمالی

[ویرایش]

ادهم بن منصور بن یزید بلخی تمیمی عجلی، اهل بلخ بود و از ملوک و پادشاهان بلخ در خراسان
[۳] ابوعبدالرحمن سلمی، محمد بن حسين، طبقات الصوفیه، ص۳۰.
و مردی اهل علم و محدث به شمار می‌آمد.
عارف بزرگ و زاهد معروف ابراهیم بن ادهم فرزند اوست. خداوند ابراهیم را در مکه به وی عطا فرمود. ابراهیم احادیثی را از وی نقل کرده است. وی از ثروتمندان زمان خود بود.

آثار

[ویرایش]

کتاب صحایف الوداد از آثار ادهم بلخی است.

تاریخ وفات

[ویرایش]

تاریخ درگذشت ادهم بلخی به دست نیامد، لکن با توجه به درگذشت فرزندش به سال ۱۶۲ هـ می‌توان تاریخ درگذشت وی را در قرن دوم دانست.

مطالعه بیشتر

[ویرایش]

برای مطالعه بیشتر به منابع زیر مراجعه شود.
[۱۵] جامی، عبدالرحمن بن احمد، نفحات الانس، ص۴۱.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اصفهانی، احمد بن عبدالله، حلیة الاولیاء، ج۷، ص۳۶۸.    
۲. مدرس تبریزی، محمدعلی، ریحانة الادب، ج۱، ص۹۷.    
۳. ابوعبدالرحمن سلمی، محمد بن حسين، طبقات الصوفیه، ص۳۰.
۴. دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ج۲، ص۶۳۰.    
۵. ذهبی، محمد بن احمد، سیر اعلام النبلاء، ج۷، ص۳۸۸.    
۶. دائرة المعارف بزرگ اسلامی، ج۲، ص۶۳۰.    
۷. ابن‌شاکر کتبی، محمد بن شاکر، فوات الوفیات، ج۱، ص۱۳.    
۸. ذهبی، محمد بن احمد، سیر اعلام النبلاء، ج۷، ص۳۸۸.    
۹. صفدی، خلیل بن ایبک، الوافی بالوفیات، ج۵، ص۲۰۹.    
۱۰. ابن‌عساکر، علی بن حسن، تهذیب تاریخ دمشق، ج۶، ص۲۷۷.    
۱۱. ابن‌کثیر، اسماعیل بن عمر، البدایة و النهایه، ج۱۰، ص۱۳۵.    
۱۲. اصفهانی، احمد بن عبدالله، حلیة الاولیاء، ج۷، ص۳۶۸.    
۱۳. آقا بزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعه، ج۲۲، ص۱۷۱.    
۱۴. ذهبی، محمد بن احمد، تاریخ الاسلام، ج۱۰، ص۵۹.    
۱۵. جامی، عبدالرحمن بن احمد، نفحات الانس، ص۴۱.
۱۶. قشیری، عبدالکریم، الرسالة القشیریه، ص۲۵.    


منبع

[ویرایش]

پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی، دائرة المعارف مؤلفان اسلامی، ج۱، ص۱۶۲، برگرفته از مقاله «ادهم بن منصور بلخی».جعبه ابزار