اسلم بن کثیر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاسلَم بن کثیر أَزدیّ أَعْرَج از شهیدان کربلا هست.


زیارت اسلَم بن کثیر

[ویرایش]

اسلَم بن کثیر أَزدیّ أَعْرَج؛ در زیارت منسوب به ناحیه مقدسه، از او به عنوان یکی از شهیدان کربلا یاد گردیده، و این گونه بر وی درود فرستاده شده است: السَّلامُ عَلی اسْلَمِ بْنِ کثیر الأَزُدِیِّ الأَعْرَجِ.
[۱] الاقبال ج۳، ص۷۹.
[۳] عوالم العلوم ج۱۷، ص۳۴۰.


منظور از اسلَم بن کثیر

[ویرایش]

پژوهشگران احتمال داده‏‌اند که این شخص همان مسلم بن کثیر ازدی اعرج است، که در منابع کهن و معتبر رجال و تاریخ از وی به عنوان یکی از شهدای کربلا نام برده شده است.
[۴] انصار الحسين‏ عليه السلام‏، ص۱۰۸.
[۵] فرسان الهيجاء ج۱، ص۳۵-۳۶.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. الاقبال ج۳، ص۷۹.
۲. بحارالانوار ج۴۵، ص۷۲.    
۳. عوالم العلوم ج۱۷، ص۳۴۰.
۴. انصار الحسين‏ عليه السلام‏، ص۱۰۸.
۵. فرسان الهيجاء ج۱، ص۳۵-۳۶.


منبع

[ویرایش]

جمعی از نویسندگان ، پژوهشی پیرامون شهدای کربلا، ص۹۶-۹۷.
جعبه ابزار