اشعث بن سعد

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاشعث فرزند سعد در منابع کهن نام و نشانی ندارد ولی ملا حسین کاشفی وی را جزو شهیدان کربلا برشمرده هست.


کیفیت شهادت اشعث

[ویرایش]

کیفیت شهادت او و قیس بن ربیع و تعداد دیگری از شهدا را به یک گونه نقل کرده است.
[۱] روضة الشهداء، ص۳۸۸.
[۲] رياض الشهاده ج۲، ص۱۵۸.
[۳] عشره كامله، ص۴۲۵.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. روضة الشهداء، ص۳۸۸.
۲. رياض الشهاده ج۲، ص۱۵۸.
۳. عشره كامله، ص۴۲۵.


منبع

[ویرایش]

جمعی از نویسندگان، پژوهشی پیرامون شهدای کربلا، ص۹۸.

جعبه ابزار