اطمینان

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسکون و آرامش را اطمینان گویند.


اقسام سکون

[ویرایش]

سکون یا حسّی است یا نفسانی.

← سکون حسی و نفسانی


سکون حسّی به معنای آرامش و استقرار بدن و نفسانی به معنای آرامش نفس نسبت به آنچه بدان اطّلاع و آگاهی یافته است، می‌باشد.

اسامی دیگر سکون نفسانی

[ویرایش]

از سکون نفسانی به علم عرفی و عادی و نیز ظنّ غالب و متآخم (نزدیک) به علم تعبیر می‌شود و همچون علم یقینی، در موضوعات و احکام شرعی حجّت است. از این رو در همۀ باب‌های فقهی کاربرد دارد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام ج۷، ص۲۶۷.    
۲. جواهر الکلام ج۱۴، ص۲۰۴.    
۳. جواهر الکلام ج۱۷، ص۴۰۳.    
۴. منتقی الاصول ج۴، ص۳۲.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۵۸۶.    
جعبه ابزار