اطم کعب بن اشرف

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاُطُم (دژ) کعب بن اشرف در مدینه قرار دارد.


مشخصات کعب بن اشرف

[ویرایش]

کعب بن اشرف از ثروتمندان یهودی است که به دلیل تحریکاتش بر ضد اسلام، به دستور رسول خدا(صلی الله علیه وآله) پس از جنگ احد و جریان بیرون راندن بنی النضیر از مدینه، کشته شد.

موقعیت جغرافیایی قصر کعب

[ویرایش]

به جز آثار مذهبی، یکی از معدود آثار برجای مانده در مدینه از پیش از اسلام، قصر کعب بن اشرف است.
این قصر که حالت قلعه گونه دارد، در نزدیکی سد بطحان در شارع السدّ در منطقه قبا قرار دارد و بقایای آن تا به امروز برجای مانده است.

وضعیت فعلی قصر

[ویرایش]

از تابلوی منطقة الآثار روشن می شود که قصر کعب بن اشرف را به عنوان یک اثر باستانی می شناسند.

خصوصیات قلعه سازی پیش از اسلام

[ویرایش]

از دیوارهای قطور یک متری و بنای به احتمال چند طبقه که بخشی از آن زیر خاک مدفون شده و از سطح بلند آن نسبت به زمین های زراعی اطراف، آگاهی های جالبی در باره نوع قلعه سازی پیش از اسلام در این منطقه یهودی نشین، آشکار می‌شود.

منبع

[ویرایش]

آثار اسلامی مکّه و مدینه، ص۲۷۷-۲۷۹، رسول جعفریان.    
جعبه ابزار