اقوی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاَقوی از الفاظ فتوا است.

فهرست مندرجات

۱ - معنای اقوی
۲ - منبع

معنای اقوی

[ویرایش]

اقوی به معنای قوی‏تر به لحاظ دلیل است و گاه فقها از آن برای بیان نظر خود در مسئله‏ای استفاده می‏کنند که در این صورت، از الفاظ بیان فتوای مجتهداست.

منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج‌۱، ص۶۵۹    جعبه ابزار