ایمان (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افایمان به معنای باور داشتن به خدا و رسول خدا و هر آن‌چه که فرستاده خدا آورده‌ است.
ایمان یکی از اسم‌های شهر مدینه است.


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار