باب جنائز

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدو باب به نام باب جنائز مشهور است.


باب اول

[ویرایش]

نام دیگر باب جبرئیل در مسجد النبی است.

باب دوم

[ویرایش]

نام بابی در طرف شرق مسجد الحرام است که جنازه‌ها را به طرف قبرستان از آن‌جا خارج می‌کردند.
[۱] حریری، فرهنگ اصطلاحات حج، ص۲۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. حریری، فرهنگ اصطلاحات حج، ص۲۴.


منبع

[ویرایش]

تونه‌ای، مجتبی، فرهنگنامه حج، ص۱۶۹.
جعبه ابزار