بازار

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبازار یا همان سوق مکان داد و ستد کالا است. از آن در بابهای طهارت، صلات و تجارت سخن رفته است.


انواع بازار

[ویرایش]

بازار به اعتبار بازرگانانی که در آن به تجارت اشتغال دارند به دو بخش تقسیم می‌شود:
الف: بازار مسلمانان
ب: بازار غیر مسلمان.

← بازار مسلمانان


مراد از آن بازاری است که همه یا بیشتر کاسبان آن مسلمان هستند. بازار مسلمانان از نشانه‌های تذکیه حیوان است؛ بدین معنا که گوشت، پوست و دیگر اجزای حیوان که از بازار یاد شده خریداری می‌شود محکوم به طهارت و حلیّت است.

← بازار غیر مسلمانان


مراد بازاری است که همه یا بیشتر کسبه آن غیرمسلمان باشند. پوست، گوشت و سایر اجزای حیوان که از چنین بازاری خریداری می‌شود محکوم به عدم تذکیه است مگر آنکه فروشنده آن مسلمان باشد (قاعده سوق).

دعا در هنگام ورود به بازار

[ویرایش]

مستحب است بازاری هنگام ورود به بازار دعاهای وارد شده در این زمینه را بخواند.

مکروهات در بازار

[ویرایش]

داخل شدن به بازار پیش از همه و خارج شدن از آن پس از همه و نیز گشتن در بازارها مکروه است.

نماز در بازار

[ویرایش]

نماز خواندن در مسجد بازار همچون دیگر مساجد مستحب است؛ لیکن فضیلت آن نسبت به مساجد دیگر، مانند مسجد جامع و مسجد محل کمتر می‌باشد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. القواعد الفقهیه جلد۴، صفحه۱۵۵.    
۲. جواهر الکلام جلد۲۲، صفحه۴۵۲.    
۳. خواهر الکلام جلد۲۲، صفحه۴۵۶.    
۴. جواهر الکلام جلد۲۲، صفحه۴۶۷.    
۵. العروه الوثقی جلد۲، صفحه۴۰۱.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۲، ص۴۲.    جعبه ابزار