برهان بر بنی‌اسرائیل (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افانبیای بنی اسرائیل برای قومشان ارائه برهان می‌کردند


برهان بر بنی اسرائیل

[ویرایش]

من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرءیل... ولقد جآءتهم رسلنا بالبینـت..
به همین جهت، بر بنی اسرائیل مقرر داشتیم که هر کس، انسانی را بدون ارتکاب قتل یا فساد در روی زمین بکشد، چنان است که گویی همه انسانها را کشته و هر کس، انسانی را از مرگ رهایی بخشد، چنان است که گویی همه مردم را زنده کرده است. و رسولان ما، دلایل روشن برای بنی اسرائیل آوردند، اما بسیاری از آنها، پس از آن در روی زمین،تعدی و اسراف کردند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مائده/سوره۵، آیه۳۲..    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «غنایم غزوه بدر ».    جعبه ابزار