بهشت در آسمان‌ها

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبا توجه به آیه ۴۰ سوره اعراف آسمان جایگاه بهشت است.


جایگاه بهشت

[ویرایش]

آسمان‌ها، جایگاه بهشت است.
... لا تفتح لهم ابوب السماء و لا یدخلون الجنة... (اگر چه گشوده نشدن درهای آسمان اعم از عدم گشایش جهت دعا و بالا رفتن اعمال و داخل شدن در بهشت است، به قرینه «و لایدخلون الجنة» مقصود از گشوده نشدن درهای آسمان، باز نشدن آن‌ها برای ورود تکذیب کنندگان به بهشت آسمان است.)

پانویس

[ویرایش]
 
۱. اعراف/سوره۷، آیه۴۰.    
۲. اعراف/سوره۷، آیه۴۰.    
۳. طباطبایی، المیزان، ج۸، ص۱۱۵.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «آسمان»جعبه ابزار